Bergama Hızlı okuma ve Öğrenci koçluğu

Günümüzün eğitim sistemi sınavlar merkeze alınmış şekilde oluşturuldu. Bunu hepimiz biliyoruz. 2-2.5 saate varan sınavlarda öğrencilerden soru başına 1 dakika ayırması beklenmekte. Eğer daha önce, bu sınavlardan birkaçına maruz kaldıysanız ne denli zorlayıcı ve öğrenciyi baskı/stres altına alan bir süreç olduğunu bilirsiniz. Uzun uzadıya Türkçe soruları, önce soruyu anlayıp sonra çözüm yolunu bulmak zorunda kaldığımız […]