Narsist yalan söyler mi?

narsist yalan söyler mi
narsist yalan söyler mi

Narsisistik kişiliklerle ilgili çok fazla özellik var ve bunlar narsistlerle etkileşimde olan kişiler tarafından merak ediliyor. Bu yazımızda narsist yalan söyler mi? sorusuna cevap vereceğim. Narsistlerdeki yalan davranışıyla ilgili en bilinmeyen yönlere yer vereceğim yazımı dikkatle okuyun.

Narsistler partnerlerini, arkadaşlarını, işyerindeki kişileri hatta dostlarını bile kandırabilir ve yalan söyleyebilirler. Bunu farkında olmadan bile yapabilirler. Narsistlerin, düşünce ve inançlarına her daim doğru olarak yaklaştıklarından mütevellit söylediklerinin ne kadar doğru ne kadar yanlış olduğuna bakmaksızın ikna ve laf cambazlığı yolundadırlar.

  • Narsistler olay ve durumları çarpıtarak ele almaya bayılırlar. Karşısında saçınızı başınızı yolacak duruma gelirsiniz. Eğip bükerek anlatırlar, olayları kendi algılarından bozunuma uğratmaktan geri durmazlar. Elbette ki her insan kendi algısından olaylara yaklaşır. Dünya üstündeki insan sayısı kadar gerçeklik var. Fakat hakikat noktasına yakınlaşmak gerekir. Bazı şeyler netliğe yakındır, mutabık olmak o kadar da zor değildir. İşte narsistler alenen olan durumlarda dahi “bu kadar da pes!” dedirtecek kadar yalan ve çarpıtma içinde olabiliyorlar.
  • Narsisistik füzyon, kişinin kafasındaki katı bilginin dışında herhangi bir bilgiye kapalı olması halidir. Karşısındaki insandan da kendi kafasındaki doğruya uymasını, bir nevi biat etmesini ister. Uzun uzadıya tartışmalar, haklılık çabaları, fikir ayrılıklarına tahammülsüzlük, eleştirel ve üstten bakan tutum, başka görüşleri değersizleştiren ve aşağılayan bir kendini beğenmişlik… Bu tür özellikler silsilesine sahip kişinin partnerini aldattığını düşünelim. Aldatma davranışını günün sonunda aklayacak şekilde konuşmalar ve kendini savunmalar yapması işten bile değil. Yalan ise bunlara dahil.
  • Gaslighting gibi başkasının aklıyla oynayacağı manipülasyon teknikleriyle karşıdakinin doğru olduğundan emin olduğu anıları, yaşantıları olmamış gibi ya da olduğundan farklı gösterme eğilimi narsistlerin birçoğunda mevcuttur. Başlı başına yalan davranışı olan bu ağır manipülasyon tekniği ile maruz kalan kişi gerçekliği ve hafızasını sorgular hale gelir.
  • Narsist kişi kendi çıkarlarını gözetir. Diğer yandan utanç ve suçluluktan sıyrılmak için bin takla atabilir. Kendi çıkarları doğrultusunda yalanlar söyler, yeter ki sonucunda istediği gibi olsun. Utanç ise narsistlerin en uzak durmaya çalıştığı duygudur. Rencide olmamak, başkalarının gözünde düşmemek için büyük çaba sarf eder, gerekirse yalan söyler.
  • Narsistlerin duygusal olgunlaşmamışlıkları vardır. Bazıları çocuk gibi bazıları ergen gibidir. Değer yargıları ve ahlaki çerçeveleri net olmayabiliyor. Yalan söyleme davranışının yanlış, olmaması gereken birşey olduğu ailesinden ve çevresinden öğretilmemiş ya da kendisi içselleştirmemiş ise kolaylıkla yalan söyleyebilir.
  • Yalanı yalan olarak oturtmamış ve “beyaz yalanlar”, “basit şeyler” gibi adlandırarak yalanı meşrulaştırabilir. Narsisizme sıklıkla makyavelizm de eşlik edebiliyor. Zafere giden yolda herşey mübahtır mentalitesine sahip bu kişiler için yalan gayet sıradan birşeydir. Karşısındaki kişiler ne kadar anlatmaya çalışsa da, narsiste ne tür bir yanlışın içinde olduğunu göstermeye çalışsa da nafile kalacaktır.