İzmir CAS Testi

İzmir CAS Testi
İzmir CAS Testi

CAS Testi İzmir

CAS testi İzmir 5 – 17 yaş arası çocuk ve gençlere uygulanan, zeka, dikkat ve bilişsel seviyeleri ölçmek için uygulanan dünya çapında geçerliliği kabul görmüş, çocuğun önde olduğu ve zayıf olduğu tarafları saptayabilen geniş çerçeveli bir testtir. Yaklaşık 1 – 1.30 saat arası sürmektedir. Testi uygulayan psikologdur. CAS testi istenen duruma göre tedavi sürecinin özellikle başında ve ortasında süreci kolaylaştırmak ve odaklanılması gereken yerlerde çalışmalar yapmak için önemlidir. Test daha çok zeka testi ve dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu şüphesinde istenebilmektedir.

İzmir cas testi çocukta dikkat eksikliği varsa sadece bu durumun var olduğunu değil, alt kırılımlarını da detaylı verir. Örneğin çocukta DEHB var fakat sürdürülebilir dikkati planlama ve organizasyona nazaran daha bozunmuş durumda olabilir. Bu durumda sürdürülebilir dikkati çalışmak, geliştirmek faydalı olacaktır. Zayıf tarafları saptamak ve telafi etmek için test bize önbilgi verir. Diğer yandan öğrenme güçlüğü gibi akademik performansı direkt etkileyen durumları da alt kırılımlarıyla verir. Alttaki bilişsel detaylar hakkında bizlere done vererek gereksiz zaman kaybından uzmanı ve danışanı kurtarır.

Cas testini öğretmenler, psikiyatristler, aileler talep edebiliyor. Çocuğun zihin haritasının çıkarılması sonucu kapasitesi ne durumda, hangi ölçüde hangi alanlarda ne tür beklentilere girilmeli gibi sorulara cevap olmaktadır. CAS testi İzmir ilinde birçok uzman ve kurum tarafından yapılmaktadır. Başlıca yordadığı alanlardan bazıları; üstün zekalılık, dikkat eksikliği – hiperaktivite, planlama&organizasyon, öğrenme güçlüğü gibi başat durumlardır. Merkezimizde test uygulayan psikologumuz süreçle ilgili detaylı bilgi vermektedir.

Yüksek Zekaya Dikkat

İleri, yüksek zeka ilk etapta kulağa hoş gelen bir durum olsa da dezavantajlar da yaratabiliyor. Akranlarından önde olma durumu kendini vermesine engel olmayı beraberinde getirebiliyor. Derslerde sıkılabiliyor, ödevler kolay gelebiliyor. Normal şartlarda iyi bir performans göstermesi gerekirken bu sebeplerden ötürü akademik hayatta sıkıntılar yaşanabiliyor. İleri zeka ile birlikte bir de çocukta dikkat eksikliği ve hiperaktivite varsa zorlanım daha da artıyor. Pedagog, test sonucunun çıktılarına göre nasıl bir destek ve müdahale yaklaşımı gerekiyor bunları detaylı şekilde ebeveynlerle paylaşıyor.

Cas Testi Sonuçları Neye Yarar

Cas testinin sonuçlandırılmasıyla beraber psikolog çocuğun – ergenin hangi alanlarda önde, hangi alanlarda geride olduğunu saptar. Geliştirilmesi gereken ve üstüne çalışma yapılması gereken kısımlar belirlenir ve optimal terapi şablonu çıkarılır. Hem zeka, algı hem dikkat odaklanma boyutlarında çocuk ne durumda, ne tür müdahaleler gerekli gibi sorular cevap bulur. Ona göre yol izlenir.

İzmir Cas Testi Fiyatları Nedir

İzmir’de CAS Testi Fiyatları kurumdan kuruma, uzmandan uzmana değişiklik göstermekle birlikte ortalama 700 ila 900 tl arasında 2022 senesindeki fiyatlarıdır. Testin uygulaması 1.30 saat sürmektedir. Testör testi uygulayıcı sertifikası olan yetkili psikologdur. CAS testi ücret bilgisi ve randevu durumu bilgisi almak için kurumumuzla iletişime geçin.