Gri Kaya Tekniği – Grey Rock

Gri kaya tekniği
Gri kaya tekniği

Narsist kişilerle baş etmek gerçekten çok zor. Öyle yapsam olmuyor, böyle denesem sorun çıkıyor diyerek geçen günlerle yıpranma ve sıkışma kaçınılmaz oluyor. Bir narsistle geçinmek, anlaşmak, iletişim kurmak neredeyse imkansızdır fakat belli başlı metodlarla en azından alınan hasarı minimumda tutmak yolu tutulabilir. İlişkinin kalitesinden umut kesilse bile idare etme, baş etme peşinde olunmalı. Bazı durumlarda ise narsist bireyler “sağlam kayaya çarptım” hissiyle kırılma yaşayarak sessizce kendi yoluna bile koyulabiliyor. Bu tür durumlar daha çok bağımlılığın gelişmediği, narsisistik beslenmenin olmadığı ilişkilerde olur. Bu yazımda sana gri kaya tekniğinden bahsediyor olacağım.

Gri Kaya Metodu Nedir?

En basit haliyle gri kaya metodu, renkli kayalar arasında dikkat çekmeyen, göze çarpmayan, şaşalı olmayan, tercih edilesi görünmeyen olarak aklında kalabilir. Peki hepimiz görülmek, sevilmek, arzu edilmek, tercih edilmek isteriz. Neden kırmızı gibi tutkulu ateşli renkler varken sıradan gri bir kaya olmayı seçmeliyiz?

Sorunun cevabı ilişkilendiğimiz kişinin niteliğinde saklı: Narsisistik kişilik bozukluğu. Eğer bir narsistle berabersen mümkün olduğunca bire bir etkileşimden -özellikle yoğunluklu- kaçınmalısın. Haklı olma çabası, uzun uzadıya cümlelerle ikna çabaları, birmek bilmeyen argümanlar, ben onu yaptım ama sor bakalım neden yaptım; sen öyle yaptığın içinli cümleler, öfke patlamaları…

Narsistle Baş Etmek için…

Yukarıda son paragrafta belirttiğim durumları yaşamamak için gri kaya metodu birebir. Uzun açıklamalardan kaçınmalı, iletişime özellikle duygu katmamalı, daha düz bir iletişim. Narsist kişiler kaos, çatışma, suçlama, tartışma gibi davranışları arzulayabiliyor. Bundan besleniyor ve yararlanıyorlar. Seni hatalı, kabahatli, suçlu addederek manipüle ediyorlar. Dolayısıyla bu tür bubi tuzaklarına düşmemek için onun istediğini vermeme yolunu tutman gerekecek. Gri kaya tekniği de bu yönde sana eşlik edebilir.

Gri kayayı tanımlarken en iyi tabirlerden biri de “kayıtsızlık”. Umursamama, önemsememe, kaale almama değil. Bu tür tutumlar narsisti kışkırtmak için birebir. Yapmaya çalıştığımızın tam tersi. Bu yüzden bu kayıtsızlığı nötr bir pozisyonda kalarak yapman doğru olur. Umursamama gibi duygular negatif pozisyonlardır. “Omuz silkme” tabiri de bu tekniği güzel özetler.

Bu konu başlığında seninle son paylaşacağım husus bir nevi uyarı mahiyetinde: Bu metodu sürerli ve uzun süreli kullanmanı pek önermem. Doğru bulmuyorum. İlk sebep eğer bir ilişki içerisindeysek karşımızdaki kişi bir narsist de olsa ilişkilenme, duygu paylaşımı, derinlikli iletişim gibi unsurlar olmalı. Gri kayada ise ayrışıklık, kopukluk, dokunmazlık var. Mümkünse hem partnerin için hem kendin için ayrılık yolu tutabilirsin. İlişkiye devam edeceksen gri kaya ile bir ömür geçirmek pek insani değil.

Diğer bir mesele ise narsist partnerine yansıttığınla kendi içinde hissettiğin, barındırdığın duygular arasındaki uçurum ne kadar büyükse senin için taşıması ağırlaşan bir yük olabilir. Birşey varken yok gibi yapmak, -mış gibi davranmak sana yaramaz. Duyguları bastırmak sağlıklı değil.