Çocuk Psikolojisi

İzmir Çocuk Psikoloğu

Çocuklar, geleceğin yetişkinleri olacağı için yetiştirilmeleri ve sağlıklı bir gelişim göstermeleri hayatidir. Özellikle 0-6 yaş arası dünyayla ilgili algıları, şemaları, iyi-kötü, doğru-yanlış gibi genellemeleri ilk kez kavrama dönemlerinde dış kaynaklardan ne alırlarsa onlarla donanırlar. Ebeveynleriyle kurdukları güvenli, güvensiz, kaçıngan bağlanma türleri ileride romantik ilişkilerinin seyrini belirleyecek. Diğer yandan çocuklarımızda psikolojik olarak patolojik bir durum mevcut mu bunların da iyi taranıp ebeveynlere geribildirimi verilmesi önemli.

Çocuklarda, ciddi bir organik bozukluk veya travmatik gelişimler olmadığı sürece, psikolojilerinin büyük kısmının çevre ve özellikle aile(bakım veren) tarafından şekillendiğini söylemek mümkündür. Çünkü çocuklar modelleyerek, gözlemleyerek ve taklit ederek öğrenirler. Siz ne verirseniz onu alacaktır. Sosyal çevresi zaten kısıtlı olan çocuk, kısıtlı ulaşım imkanı bulduğu çevresel-sosyal etkileşimlerle donanır ve bunları dünya ile ilgili temel algıları olarak benimser.

Çocukların karınlarını ve zihinlerini doyurduğumuz kadar ruhlarını da beslemeliyiz.

Michael Marshall

Her zaman şu benzetmeyi yaparım. Çocuklar fidandır , aileler toprak. Toprak ne kadar mineralli ve zenginse, ne kadar yeterli sulanıyorsa(yetişkinlerin kendini geliştirmesi) fidan da o kadar su alacaktır. Toprağın kalitesi, fidanın kalitesini belirler ve filizlenip çiçek açmasını sağlar ya da engeller.

Çocuklarımız geleceğimizin en önemli yatırımları.
Ruh sağlığı ise fiziksel sağlık kadar önemli hatta daha mühim. Hayatları boyunca sağlıklı sosyal ilişkiler geliştirebilmeleri ve sürdürebilmeleri; çocuklukta yaşadıkları sağlıklı gelişimin sonucu olacaktır. Ben, çocuk gelişiminde psikanalitik ve davranışçı yaklaşımı esas almaktayım. Çocuklarda bilinçdışı öğrenmenin kanıtlarını bilmekteyiz. Ebeveynler bazı durumlarda ”çocuktur ne anlar, daha küçük aklı ermez” gibi tutumlarda bulunabiliyorlar fakat bunlar baştan sona yanlıştır. Algıları yetişkinlerden daha açık ve dikkatlidir. Çocukların fantezi ve hayal gücü yetenekleri yetişkinlerden kat kat yüksek olmasından dolayı basit bulduğumuz kelimelere bile yoğun anlamlar yükleyebilirler.

Son olarak, çocuklarla çalışmam daha çok ebeveynler üzerinden olmakta. Hiçbir uzmanın çocuğun psikolojisini belirli zaman aralıklarında belirli saat sınırında tam olarak kavrayamayacağını ve tanıyamayacağını düşünüyorum. Bu yüzden ebeveynlerle işbirliği benim için hayati ve şart. Detaylar önemli ve bunların karşılıklı incelenmesi ve değerlendirilmesi gerekmekte. Çocukla bire bir iletişimim oyun oynarken(genelde derin dikkat halinde bulunduğu hipnotik trans halinde iletişim ile) olmakta. Çocukların bizim dünyamıza girmelerini bekleyemeyiz. Biz onların dünyasına girmek durumundayız.

Çocuğunuza yaptığınız ruh sağlığı hizmeti geleceğe yönelik en önemli yatırımlardandır.

Kağan AY